Volg ons:

Verduurzaming

In juni 2017 heeft de gemeenteraad van Borne het duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Hiermee neemt de raad verantwoordelijkheid om de Europese en landelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen. In het Energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat in 2050 een klimaat neutrale omgeving wordt nagestreefd, dit betekent o.a. dat er geen gebruik wordt gemaakt van aardgas.

De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Voor alle nieuwe overheidsgebouwen geldt dan ook dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie-neutrale gebouwen (BENG).

Uit het onderzoeksrapport Energieneutraal Sportpark ’t Wooldrik blijkt welke maatregelen nodig zijn om aan de duurzaamheidseisen te voldoen. Dit betekent o.a. maatregelen in de schil van het zwembad en sporthal 2 om energieverlies zoveel mogelijk tegen te gaan. Door het plaatsen van warmte/koudepompen is fossiele brandstof (in dit geval gas) niet nodig. Elektriciteit voor de warmte/koude pompen kan gedeeltelijk gerealiseerd worden door het plaatsen van zonnepanelen.

Deze, zogenaamde  zilveren variant, voldoet aan de wettelijk verplichte eisen (BENG), waarbij minstens de helft van de energie duurzaam wordt opgewekt. Om te kunnen voldoen aan de, niet-verplichte, ENG is de zogenaamde gouden variant opgesteld met een CO2-neutraal energieverbruik. De raad besluit in een later stadium welke variant gerealiseerd zal worden.

Hieronder het rapport “Duurzaam Sportpark ’t Wooldrik” van ingenieursbedrijf Tauw, september 2018.

Duurzaam sportcomplex ‘t Wooldrik

Vragen?

Wilt u meer informatie over ‘t Wooldrik of bent u geïnteresseerd in sponsoring.

info@bornesport.nl