Volg ons:

Tijdlijn

Home Tijdlijn

TIJDLIJN

blank image

20-04-2020 | Gebruikersoverleg Teams Architect

De architect van VDNP licht via Teams het aangepaste ontwerp toe. De optimalisaties zijn toegepast om het project beter ‘bouwbaar’ te maken, met behoud van de functionaliteiten. De gebruikers zijn heel positief over de voorgestelde optimalisaties.

blank image

17-02-2020 | Kick-off 't Wooldrik

Een zeer geslaagde kick-off met huidige en toekomstige gebruikers, het projectteam en het bouwteam, met als thema “Ontmoeten & Verbinden”. De plannen zijn nader toegelicht, het bouwteam voorgesteld en ambities met elkaar gedeeld. Een bruisende avond vol met positieve energie!

blank image

04-02-2020 | Bewonersavond

Dhr. Joachim Wissink heeft een toelichting op de verkeerssituatie rondom het complex. Bewoners hechten veel waarde aan het laten terugkomen van het Cruijfcoart in de nieuwe plannen.

blank image

25-01-2020 | Sportgala Borne

Tijdens een eenmalige feestelijke show met gymnastics en live muziek in sporthal ’t Wooldrik zijn de beste sporters en talenten in het zonnetje gezet en werd er symbolisch afscheid genomen van de oude hal met maar liefst 650 bezoekers.

blank image

20-12-2019 | Bouwer van 't Wooldrik bekend

Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V. heeft de aanbesteding voor de verdere uitwerking, voorbereiding en bouw van sport- en onderwijscomplex ’t Wooldrik gewonnen. Gemeente Borne verstrekt een opdracht die is gefaseerd in projectdelen en bouwfasen.

blank image

17-12-2019 | Raadsvergadering voorbereidingskrediet

Het voorbereidingskrediet van 2 miljoen voor strategisch project ‘t Wooldrik is unaniem goedgekeurd door gemeenteraad.

blank image

12-11-2019 | Afstudeerpresentatie Casper Haanappel

Casper Haanappel heeft het inspiratieboek “Aanvullende innovatieve duurzaamheidsontwikkelingen voor project ’t Wooldrik”  over zijn afstudeeronderzoek aangeboden aan de Blos. Casper volgde een HBO studie Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hoogseschool en mag zich nu ingenieur noemen, gefeliciteerd!

blank image

05-11-2019 | Begrotingsbehandeling Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft de Meerjarenbegroting vastgesteld, waarin ook strategisch project ‘t Wooldrik is opgenomen.

blank image

22-10-2019 | Sportinstuif i.k.v. Alternatieve financiering voor 't Wooldrik

Maar liefst 165 kinderen doen mee aan verschillende activiteiten, waarbij de kleinsten alvast konden oefenen voor de nieuwe sporthal, door bijvoorbeeld met kleine blokjes te bouwen. De ouders konden vast een blik werpen op het prachtige masterplan.

blank image

08-09-2019 | Beach demonstatrie i.k.v. Alternatieve financiering voor 't Wooldrik

De beach demonstraties zijn geopend door wethouder Michel Kotteman en voorzitter Bart Sauer van Webton Beach Centre. Activiteit in kader van alternatieve financiering om aandacht en middelen te generen voor strategisch project ‘t Wooldrik en publiek kennis te laten maken met diverse beachsporten.

blank image

14-5-2019 | Bewonersavond

Speciaal voor de omwonenden van sportcomplex ‘t Wooldrik is er een bewonersavond georganiseerd, waarin de nieuwe plannen en de bestemmingsplanprocedure nader zijn toegelicht. De meeste vraagtekens worden nog geplaatst bij de nieuwe te verwachte verkeersstromen i.v.m. nieuwbouw school.

blank image

9-5-2019 | Raadsbezoek Tijenraan

De gemeenteraad is op bezoek geweest bij het nieuwe sportcomplex Tijenraan in Raalte. De directeur van sportbedrijf Raalte heeft een presentatie gegeven over de do’s en don’ts en een rondleiding gegeven op het sportcomplex met zwembad.

blank image

7-3-2019 en 16-4-2019| Verenigingen komen samen voor alternatieve financiering

Leden van verschillende verenigingen uit Borne kwamen deze avond bij elkaar om ideeën voor de alternatieve financiering te bespreken. Door de creatieve inbreng van de verenigingsmensen zijn er mooie initiatieven bedacht de in de verenigingen verder worden besproken en opgepakt.

blank image

24-1-2019 en 28-2-2019 | In gesprek met architect

Op 24 januari hebben alle werkgroepen en belanghebbenden de mogelijkheid gekregen om mee te denken in het ontwerp van de architect. Alle tips, wensen en behoeften zijn daarna door de architect verwerkt en besproken op 28 februari. Het voorlopig ontwerp is in samenspraak met belanghebbenden tot stand gekomen.

blank image

11-12-2018 | Raad akkoord met projectvoorstel

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het projectvoorstel en stelt een krediet beschikbaar om de plannen verder uit te werken. Advies is wel om te kijken naar mogelijkheden van fasering in project. Raad gaat akkoord om locatie ‘t Wooldrik toe te wijzen voor de vervangende nieuwbouw van basisscholen Jan Ligthart en ‘t Oldhof.

blank image

17-10-2018 | Blos presentatie projectvoorstel

De Blos bespreekt en presenteert projectvoorstel ‘t Wooldrik aan alle betrokken verenigingen, werkgroepen en belangstellenden, waar de raad in december een besluit over zal nemen.

blank image

19-4-2018 | Bijeenkomst werkgroepen

Vieren van het succes van positief raadsbesluit en doorspreken van de te ondernemen stappen richting het volgende projectvoorstel dat in december door de gemeenteraad zal worden besproken.

blank image

12-12-2017 | Raad akkoord met projectvoorstel

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het projectvoorstel en stelt een krediet beschikbaar om de plannen verder uit te werken. Hiervoor zullen o.a. een architect worden ingeschakeld voor een schetsontwerp en een bouwprocesmanager voor het uit te voeren bouwprojectmanagement.

blank image

26-10-2017 | Blos presentatie projectvoorstel

De Blos geeft een presentatie aan alle betrokken verenigingen, werkgroepen en belangstellenden over het projectvoorstel ‘t Wooldrik, waar de raad in december een besluit over zal nemen.

blank image

18-10-2017 | Rondleiding gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een rondleiding gehad op sportcomplex ‘t Wooldrik, waarbij de noodzaak van renovatie en nieuwbouw is aangegeven en de ambities, wensen en behoeften zijn besproken voor de toekomst.

blank image

12-10-2017 | Heimiddag BLOS

De Blos is een middag de hei opgegaan bij Erve Hondeborg om het projectvoorstel te bespreken dat in december aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Alle scenario’s brons, zilver en goud per onderdeel zwembad, sportcafé, sporthallen, beach en multifunctioneel beweegpark zijn vastgesteld.

blank image

6-6-2017 | Raad gaat akkoord met projectvoorstel

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het projectvoorstel en stelt een krediet beschikbaar om de plannen verder uit te werken. De gekozen scenario’s (brons, zilver en goud) voor de onderdelen zwembad, sporthallen, beach, beweegpark en duurzaamheid zullen verder worden uitgewerkt.

blank image

23-3-2017 | Presentatie projectvoorstel 't Wooldrik

Projectteam ‘t Wooldrik presenteert het projectvoorstel dat in juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Hierin zijn de ambities van de werkgroepen en de gemeente meegenomen met als motto: ‘t Wooldrik is méér dan alleen een sportpark, het is een plek voor sport, ontmoeting, beweging, verbinding en participatie!

blank image

17-11-2016 | Presentatie werkgroepen

De werkgroepen presenteren hun gezamenlijke ambitie; Sportcomplex ‘t Wooldrik is de Huiskamer van de Sport. Een locatie waar je kan sporten, bewegen, participeren, ontmoeten en verbinden. In Borne zijn wij geen gezelschap, maar een gemeenschap!

blank image

4-11-2016 | Heidag voorzitters en BLOS masterplan

In de Hooischuur op de Lutte komen de voorzitters van de werkgroepen, de BLOS en Borne Sport samen om alle ambities, wensen en behoeften samen te brengen. Duidelijk komt naar voren dat ‘t Wooldrik méér is dan alleen een sportpark, het is een plek voor sport, ontwikkeling, beweging, ontmoeting, verbinding en participatie!

blank image

3-11-2016 | Presentatie ambities van verenigingen

De verenigingen presenteren aan elkaar de ambities, wensen en behoeften. Er blijken veel overeenkomsten te zijn en er worden werkgroepen gevormd (zwembad, sportcafé, sporthallen, beach en beweegpark) die de opdracht mee krijgen om gezamenlijk tot een ambitiedocument komen.

blank image

16-6-2016 | Aftrap project 't Wooldrik

Eerste bijeenkomst waarin de BLOS alle sportverenigingen en belanghebbenden informeert over strategisch project ‘t Wooldrik.

De verenigingen en organisaties krijgen de opdracht om een ambitiedocument te maken, met daarin wensen en behoeften met betrekking tot sportpark ‘t Wooldrik.

blank image

2-2-2016 | Open Podium Sport

Op initiatief van de raad  een Open Podium om te kijken hoe het ervoor staat met de sport in Borne. Is sport de verbindende schakel zoals dat als wens staat in MijnBorne2030? Wat moet er gebeuren met sportcomplex ’t Wooldrik, het zwembad, de 45-jaar oude sporthal, de wensen voor uitbreiding van beach en het multifunctionele beweegpark?